IBM Cloud Object Storage
IBM, Storage

IBM Cloud Object Storage Kapasite Planlaması

IBM Cloud Object Storage
IBM COS

IBM Cloud Object Storage Kapasite Planlaması isimli yazıma hoş geldiniz, bugün 1 Ocak 2022 , yılın ilk günü size bir yazı paylaşmak istedim. Bu yazı, kapasite planlaması ile ilgili olacak fakat devamında gelecek yazıda ise IBM Cloud Object Storage sisteminin performans planlamasına bakacağız.

via GIPHY

Kapasite planlaması

Bir IBM COS çözümü tasarlanırken, kapasite gereksinimlerinin aşağıdaki yönleri dikkate alınmalıdır:

 • Başlangıç kapasite gereksinimi
 • Artan kapasite gereksinimi
 • Zaman içinde beklenen büyüme oranı

İlk kapasite gereksinimi

Kullanılabilir bir kapasite gereksinimini karşılamak için aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:

 • Slicestor modeli
 • Slicestor Sayısı
 • Sürücü boyutu
 • Bir site, iki site veya üç site (veya daha fazla) dağıtım
 • Olası IDA alternatifleri

İlk kapasite gereksiniminin TB/PB (ondalık) veya TiB/PiB (ikili) için olduğunu doğrulayın:

 • 1 TiB = 1.09951 TB
 • 1 PiB = 1.1259 PB

2 PB’den küçük sistemler için, Konsantre Dağılma (CD) Modu sistemi, genellikle Standart Dağılma (SD) Modu sisteminden daha uygun maliyetlidir. CD Modu, bir SD Modu sisteminden daha az Slicestor gerektirdiğinden, daha küçük başlangıç kapasitesi (72 TB’dan başlayarak kullanılabilir) sağlar.

Not: Bir CD Modu sistemi, özellikle okumalar için bir SD Modu sisteminden daha düşük performansa sahiptir.
Farklı sürücü boyutlarına sahip çeşitli Slicestor modellerinin ham kapasiteleri, çeşitli Slicestor düğümlerinin ham TB kapasitesini aşağıda bulabilirsiniz.

Çeşitli Slicestor modellerinin ham TB kapasitesi

Önemli: Tek bir aygıt setindeki tüm Slicestor düğümleri aynı modelde olmalı ve aynı boyutta sürücülerle doldurulmalıdır.

Çeşitli Slicestor düğümleri için tipik genel ham başlangıç kapasitesi aralığı

Aşağıda çeşitli Slicestor düğümleri için tipik genel ham başlangıç kapasitesini göstermekteyim. SD Modunda Slicestorlerin kısmen doldurulabileceğini ve dolayısıyla daha büyük Slicestorlerin başlangıç noktasının önemli ölçüde daha küçük olabileceğini unutmayın.

Bir, iki, üç ve üçten fazla site için tipik genişleme faktörleri

CD Modu ve SD Modu sistemleri için bir ve birden fazla site için tipik genişleme faktörleri;

 • Genişleme faktörü = (ham kapasite)/(kullanılabilir kapasite)
 • Genişleme faktörü = (IDA genişliği)/(IDA okuma eşiği)

Bir, iki veya üç (veya daha fazla) site için desteklenen IDA’lar

Önemli:Daha büyük bir sürücü boyutu GB başına maliyet açısından daha ekonomik olsa da, daha küçük bir sürücü boyutu sistemde daha fazla iş mili ve daha fazla Slicestor düğümü ve dolayısıyla daha iyi performans sağlar.

Üç site için küçük kapasite yapılandırması örneği

Bu örnekte, bir müşterinin 200 TB kullanılabilir başlangıç kapasitesine ihtiyacı vardır. Üç site için tipik bir IBM COS genişletme faktörü 1.8 – 2.0’dır.

Gerekli ham kapasiteyi belirlemek için gerekli kullanılabilir kapasiteyi tipik bir genişleme faktörü ile çarparak başlayın:

Gerekli ham kapasite = 200 TB × 2,0 = 400 TB

Üç sitede 400 TB ham kapasite için, CD Modunda üç Slicestor 12 düğümü veya altı Slicestor 12 düğümü seçiyoruz. Performans önemli değilse ve en uygun maliyetli çözümü tasarlamak istiyorsak, gerekli kapasiteyi sağlayabiliyorlarsa üç Slicestor 12 düğümü ile ilerlenebiliriz.

Ardından, çeşitli sürücü boyutlarına sahip üç Slicestor 12 düğümü için toplam ham kapasiteyi hesaplıyoruz:

Ham kapasite = (toplam disk sürücüsü sayısı) × (sürücü boyutu)

Aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • 4 TB sürücüler: 36 × 4 TB = 144TB 
 • 8 TB sürücüler: 36 × 8 TB = 288TB
 • 12 TB sürücüler: 36 × 12 TB = 432TB
 • 16 TB sürücüler: 36 x 16 TB = 576TB
 • 18 TB sürücüler: 36 x 18 TB = 648TB

Önceki hesaplamalardan, 12 TB sürücülerin gerekli ilk ham kapasite için iyi bir şekilde eşleştiğini görebiliriz.
Üç Slicestor 12 düğümüyle, üç site için olası tek IDA 18/9/11’dir (genişletme faktörü 2.0).

CD Modunu kullanan üç site ve Slicestor 12 için geçerli IDA’lar

Planlanan sistemin kullanılabilir kapasitesini hesaplayın:

Kullanılabilir kapasite = (ham kapasite) / (genişletme faktörü)

Kullanılabilir kapasite = 432 TB / 2,0 = 216 TB

Üç site için orta kapasite yapılandırması örneği

Bu örnekte, bir müşterinin 3 PB kullanılabilir başlangıç kapasitesine ihtiyacı vardır. Üç site için tipik bir IBM COS genişletme faktörü 1.8 – 2.0’dır.

Gerekli ham kapasiteyi elde etmek için gerekli kullanılabilir kapasiteyi tipik bir genişleme faktörü ile çarparak başlayın:

Gerekli ham kapasite = 3.000 TB × 2,0 = 6.000 TB

SD Modunu kullanan üç site için geçerli IDA’lar

Üç sitede 6.000 TB ham kapasite için, tamamen veya kısmen sürücülerle doldurulmuş standart dağıtım modunda 12, 15 veya 18 × Slicestor 53 düğümü seçebiliriz

Farklı sürücü boyutlarına sahip 12, 15 veya 18 tam veya kısmen doldurulmuş Slicestor 53 düğümünün toplam ham kapasitesi

Tablo, yaklaşık 6.000 TB – 7.000 TB arasındaki ham kapasiteleri vurgulamaktadır. Kısmen doldurulmuş seçenekler altın rengiyle ve tam doldurulmuş seçenekler yeşille vurgulanmıştır.

Yalnızca yeni sürücüler ekleyerek kolay yükseltme sağlayan uygun maliyetli bir sistem, her biri 28 x 18 TB sürücülerle doldurulmuş 12x Slicestor 53 düğümüdür. Tablodaki toplam ham kapasite 6048 TB’ı gösterir.

Planlanan sistemin kullanılabilir kapasitesini hesaplayın: Kullanılabilir kapasite = (ham kapasite) / (genişletme faktörü)

Kullanılabilir kapasite = 6.048 TB / 2 = 3.024 TB.

Üç site örneği için büyük kapasite yapılandırması

Bu örnekte, bir müşterinin 20 PB kullanılabilir başlangıç kapasitesine ihtiyacı vardır. Üç site için tipik bir IBM COS genişletme faktörü 1.8 – 2.0’dır. Müşteri ayrıca, veri merkezlerinde fazladan derin raflar kuramayacakları konusunda bilgilendirilir.

Gerekli ham kapasiteyi elde etmek için gerekli kullanılabilir kapasiteyi tipik bir genişleme faktörü ile çarparak başlayın:

Gerekli ham kapasite = 20.000 TB × 2,0 = 40.000 TB

Müşteri derin rafları dağıtamadığından ancak büyük bir kapasite gerektirdiğinden, en iyi seçenek sistemi Slicestor 92 düğümlerine dayalı olarak tasarlamaktır.

Bu boyuttaki bir sistem için, yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik ile birlikte en düşük genişleme faktörlerini sağladıkları için daha geniş IDA’lara bakma eğilimindeyiz.

SD Modunu kullanan geniş IDA’lara sahip tam doldurulmuş Slicestor 92 düğümlerinin ham kapasitesi

Maliyet açısından en verimli sistem, 18 TB sürücülü 24 geniş sistem olacaktır.

Kullanılabilir kapasite = (ham kapasite)/(genişletme faktörü)

 • Kullanılabilir kapasite = 39.744 TB / 1.846 = 21.530 TB.
 • En yüksek performanslı sistem, 12 TB sürücülü 36 geniş sistem olacaktır.

Kullanılabilir kapasite = (ham kapasite)/(genişletme faktörü)

Kullanılabilir kapasite = 39.744 TB / 1.8 = 22.080

Standart Dağılma modu için kapasite planlamak için alternatif yöntem

Potansiyel Slicestor modellerini ve sürücülerini değerlendirmek için hızlı bir alternatif yöntem, her sürücü seçeneğiyle her Slicestor düğüm modelinin ham kapasitesini listeleyen bir tablo oluşturmaktır.

Çeşitli sürücü boyutlarına sahip tam olarak doldurulmuş her Dilimleyici modelinin ham TB kapasitesi

Aşağıdaki denklem kullanılır:


Gerekli kullanılabilir kapasite = (RT of IDA) × (bir Dilimleyicinin ham kapasitesi)

Not: RT, okuma eşiğini ifade eder.

Önceki 20 PB kullanılabilir kapasite gereksinimi için, artık 20 PB kullanılabilir kapasiteyi eşleştirmek için kaç Dilimleyici düğümü gerektiğini hesaplayabiliriz. Sonuç, bir IDA’nın okuma eşiği ile aynıdır.

Kullanılabilir kapasite gereksinimini karşılamak için çeşitli sürücü boyutlarına sahip gerekli slicestor düğüm sayısını hesaplamak için örnek tablo

Ondalık sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanmalıdır. Yukarıda’da listelenen kapasiteler ham olduğundan ve 20 PB kullanılabilir kapasite için kaç Dilimleyici düğümü gerektiğini bilmek istediğimizden, bu Dilimleyici düğüm miktarlarının bir SD Modu IDA’nın okuma eşiğine (RT) eşit olduğunu düşünebiliriz.

Tablodan, 20 PB kullanılabilir kapasite gereksinimini karşılamak için çok sayıda Slicestor 12 düğümünün gerekli olacağını görebiliriz. Slicestor 12 düğümlerini, yalnızca müşteri performans gereksinimleri Slicestor 92 düğümleriyle eşleştirilemiyorsa dikkate almalıyız.

Örnek olarak, yukarıda 20 PB kullanılabilir kapasiteye ulaşmak için 12 TB sürücülerle tam olarak doldurulmuş 18.1 Slicestor 92 düğümüne ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Gerekli Slicestor 92 düğümlerinin sayısını 19’a yuvarlamak, 20PB kullanılabilir kapasite için 12 TB sürücülü 19 Slicestor 92 düğümünün kapasitesinin gerekli olduğu anlamına gelir. 19 sayısı, bir SD Modu IDA’nın okuma eşiği olacaktır.

Hesaplanan bu IDA okuma eşiklerini SD Modunda üç site için desteklenenlerle karşılaştırırız ve şimdi aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabiliriz:

 • 6 TB sürücü -> hesaplanan RT 37 -> bu kadar yüksek okuma eşiğine sahip IDA yok
 • 8 TB sürücüler -> hesaplanan RT 28 -> bu kadar yüksek okuma eşiğine sahip IDA yok
 • 10 TB sürücüler -> hesaplanan RT 22 -> bu kadar yüksek okuma eşiğine sahip IDA yok
 • 12 TB sürücüler -> hesaplanan RT 19 -> aşağıdaki listeden olası IDA 36/20/23
 • 16 TB sürücüler -> hesaplanan RT 14 -> aşağıdaki listeden olası IDA 27/14/17
 • 18 TB sürücüler -> hesaplanan RT 13 -> aşağıdaki listeden olası IDA 24/13/15
SD Modu kullanan üç site çözümü için geçerli IDA’lar

Şimdi, aşağıdaki formülü kullanarak bu üç alternatif için kullanılabilir kapasiteyi hesaplayabiliriz:

Kullanılabilir kapasite = (tek Dilimleyicinin ham kapasitesi) × (IDA’nın Eşiği Okuma)

 • 12 TB sürücülerle kullanılabilir kapasite = 1104 TB × 20 = 22.080 TB.
 • 16 TB sürücülerle kullanılabilir kapasite = 1472 TB × 14 = 20.608 TB.
 • 18 TB sürücülerle kullanılabilir kapasite = 1656 TB × 13 = 21.528 TB.

Yukarıda’da gösterildiği gibi, aşağıdaki alternatifleri göz önünde bulundurabileceğimizi görebiliriz:

 • 12 TB sürücüler -> IDA 36/20/23
 • 16 TB sürücüler -> IDA 27/14/17
 • 18 TB sürücüler -> IDA 24/13/15

Yüksek performans istenmiyorsa 18 TB sürücülü seçenek değerlendirilmelidir.

Artan kapasite gereksinimleri

Yeni Slicestor düğümlerinde ekstra kapasiteyi kullanmak için IDA’lar değiştirilmeden kalmalıdır. İlk sistemimizde CD Modu IDA 18/9/11 kullanan paketlerde veriler varsa, yeni donanım eklemesi (aygıt seti) aynı IDA’yı kullanabilmelidir.

Not: Yeni bir aygıt setinde, orijinal aygıt setinden farklı Dilimleyici modelleri (hatta farklı donanım nesilleri) olabilir. Orijinal aygıt setinden başka sürücü boyutlarına da sahip olabilir.

Üç site için küçük kapasite yapılandırması için artan kapasite örneği

Bu örnekte, ilk küçük kapasite yapılandırması, her biri on iki 12 TB sürücüye ve bir CD Modu IDA 18/9/11 olan üç Dilimleyici 12 düğümüne sahip tek bir aygıt setinden oluşuyordu.

Yeni bir aygıt seti, aynı veya farklı Dilimleyici modellerine ve aynı veya farklı sürücü boyutuna sahip olabilir.

Örneğin, 50 TB’lik bir artımlı kapasitenin gerekli olduğunu varsayalım. Sisteme eklenebilecek olası en küçük aygıt seti, her biri 12 adet 4 TB sürücüye sahip üç Slicestor 12 düğümüdür.

Yeni cihaz setinin toplam ham kapasitesi şu şekilde hesaplanır: 3 × 12 × 4 TB = 144 TB

CD Modu IDA 18/9/11’dir; bu nedenle, genişleme faktörü şu şekilde hesaplanır: 18 / 9 = 2.0

To calculate the net capacity increment in this example, we use the following formula:

Net capacity = (raw capacity)/(expansion factor)

Bu formülü kullanarak artık yeni cihaz setinin net kapasitesini hesaplayabiliriz:

Net kapasite = 144 TB / 2.0 = 72 TB

Üç site örneği için mevcut orta kapasite yapılandırması için artımlı kapasite

Bu örnekte, ilk orta kapasite konfigürasyonu, her biri kısmen 28 × 18 TB sürücüler ve SD Mod IDA 12/6/8 ile doldurulmuş 12 × Slicestor 53 cihazlarıyla tek bir cihaz setinden oluşur.

Mevcut cihaz setinde boş sürücü yuvalarımız bulunduğundan, sistem kapasitesini artırmak için bunları kullanmak mantıklıdır.

Örneğin, 1-1.5 PB kullanılabilir artımlı kapasitenin gerekli olduğunu varsayalım.

Dilimleyici 53 için kısmi yerleştirme seçenekleri

Mevcut sürücülerle aynı boyutta sürücüler eklemeliyiz. Seçenekler şunlardır:

 • 18 TB sürücü sayısını 28’den 41’e yükseltin. Slicestor başına 13 yeni sürücü gereklidir.
 • 18 TB sürücü sayısını 28’den 53’e yükseltin. Slicestor başına 25 yeni sürücü gereklidir.

Sürücü eklentisinin toplam ham kapasitesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

(Dilimleyici başına eklenti sürücü sayısı)*(mevcut Dilimleyici sayısı)*(sürücü boyutu)

 • Slicestor başına 13x sürücü ekleyin -> 13x 12x 18 TB = 2808 TB ham.
 • Slicestor başına 25x sürücü ekleyin -> 25x 12x 18 TB = 5400 TB ham.

Slicestor başına 13 sürücü eklemenin kapasite gereksinimi için daha iyi bir eşleşme olduğunu görebiliriz.

Bu örnekte net kapasite artışını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Net kapasite = (ham kapasite)/(genişletme faktörü)

Bu formülü kullanarak artık sürücü eklentisinin net kapasitesini hesaplayabiliriz:

Net kapasite = 2.808 TB / 2 = 1.404 TB

Üç site örneği için mevcut büyük kapasite yapılandırması için artan kapasite

Bu örnekte, ilk yapılandırma, her biri 92 × 18 TB sürücülere ve 24/13/15 SD Modu IDA’ya sahip 24× Slicestor 92 düğümlü tek bir cihaz setinden oluşuyordu.

Yeni aygıt seti, aynı veya farklı Slicestor modellerine ve aynı veya farklı sürücü boyutuna sahip olabilir.

Örneğin, 8-10 PB kullanılabilir artımlı kapasitenin gerekli olduğunu varsayalım. Sisteme eklenebilecek mümkün olan en küçük cihaz seti, 24/13/15 mevcut kasa IDA’sını desteklemek için 24× Dilimleyici düğümleridir.

SD Modu IDA, 24/13/15; bu nedenle, genişleme faktörü 24 / 13 = 1.846’dır. Ardından, 24× Slicestor 92 düğümlerinin, 14.768-18.460 TB ham kapasiteye eşit olan gerekli 8-10 PB kullanılabilir kapasiteyi sağlayıp sağlayamayacağını araştırıyoruz.

Çeşitli sürücü boyutlarına sahip kısmen doldurulmuş ve tam olarak doldurulmuş yirmi dört Slicestor 92 düğümünün ham kapasitesi

Ham kapasite gereksinimiyle eşleşen seçenekler altın (kısmen doldurulmuş) veya yeşil (tam doldurulmuş) olarak vurgulanır.

Mevcut sisteme doğrusal performans ölçeklendirmesi sağlayacağından, tam doldurulmuş Dilimleyicilerle seçeneğin seçilmesi tavsiye edilir.

Bu örnekte net kapasite artışını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Net kapasite = (ham kapasite)/(genişletme faktörü)

Bu formülü kullanarak artık yeni cihaz setinin net kapasitesini hesaplayabiliriz:

Net kapasite = 17.664 TB / 1.846 = 9.569 TB

ÖZET

Kapasite gereksinimlerine dayalı bir IBM COS çözümü tasarlamaya başlamak kolaydır, ancak hiçbir zaman tek tasarım kriteri olmamalıdır. Nihai çözüme karar vermeden önce performans, güvenilirlik ve kullanılabilirlik de dikkatlice düşünülmelidir. Geleceğe daha yakından bakmak anlamlıdır, çünkü başlangıçtaki sistem yalnızca bugünün kapasite gereksinimi için değil, 1-2 yıl içinde gerekmesi beklenenler için boyutlandırılırsa bazen daha iyi performans ve daha düşük genişleme faktörlerine ulaşılabilir.

İpucu: Kapasiteye dayalı bir tasarım, genellikle, başlamak için gerekenden daha fazla gelecekteki artan kapasite gereksinimlerinden etkilenir. Gerekli kapasite eklentilerinin başlangıç kapasitesinin yarısından az olduğu önceden biliniyorsa, bu bilgi tasarıma dahil edilmelidir.

Not: IBM Çalışanları ve Çözüm Ortakları, bir IBM COS sisteminin kapasite planlaması için IBM Storage Modeller aracını kullanabilir. Storage Modeller’a erişimin, IBM Kimliğinizi kullanarak kayıt işlemini tamamlamanızı ve bir PartnerWorld profili oluşturmanızı gerektirdiğini unutmayın.

Diğer IBM Cloud Object Storage Yazılarım için BURAYA

Bir yanıt yazın